OP LZZ projekt

Název projektu: Realizace vzdělávacích kurzů pro společnost RTK Logistic, s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01498
Období realizace projektu: 1.12.2010 - 30.11.2012

Výše poskytnuté dotace: 2 592 087 Kč
Financování projektu: z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR

Prostřednictvím tohoto projektu jsme chtěli podpořit komplexnost a inovaci stávajícího sytému RLZ nejen zavedením nových vzdělávacích programů a inovativních metod výuky (firemní kurzy, virtuální třída), ale také prostřednictvím dalších interních školitelů vybraných z absolventů projektu, aby mohlo být další vzdělávání především v měkkých dovednostech realizováno vlastními silami.

Vzdělávací aktivity byly realizovány v oblasti komunikačních, manažerských, jazykových a IT dovedností. Na dodavatele vzdělávacích služeb k tomuto projektu proběhlo výběrové řízení. Vítězným dodavatelem se stala společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s..

Cílová skupina se naučila úspěšně komunikovat, asertivně jednat, efektivně vyjednávat a argumentovat, zvládat komunikačně obtížné a stresové situace a řešit konfliktní situace. Dále si prohloubili potřebné počítačové dovednosti, především v programu MS Excel. Vybrané osoby cílové skupiny také zjistili, jak vést lidi, řídit porady a motivovat. Seznámili se se základy personalistiky. Někteří z nich také absolvovali kurz obchodní angličtiny, v rámci kterého získali potřebnou slovní zásobu, prohloubili si své dovednosti v gramatice a zlepšili se v konverzaci.

Všechny plánované kurzy byly proškoleny. Při jejich realizaci se neobjevily žádné problémy. Byla dodržena potřebná publicita.

Celkově projekt splnil stanovené cíle a očekávání společnosti. Všichni zaměstnanci velmi pozitivně hodnotili možnost účastnit se školení a zvýšit si tak své znalosti a dovednosti. Tyto nyní uplatňují při své každodenní práci a vykonávají ji tak mnohem lépe, kvalitněji a efektivněji, čímž se zvýšila také konkurenceschopnost naší firmy.

Evropský sociální fond v ČR Evropská unie Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Podporujeme vaši budoucnost